Bilder fra de forskjellige avdelinger på Oskars i tiden 1992-2010

 

Diskotek Scotty -senere Shamrock Dancing

Barhjørnet

Mellomrommet

Friluften

Solsia

Scotty dekket til selskap
1/3
1/2
Friluften
1/2
Barhjørnet
1/2
Spiseriet