43 e.Kr: 

De første pubene kom med romerne og var kjent somtabernae utsalg for vin til romerske soldater. Strengt tatt var derfor altså den første britiske puben egentlig en italiensk vinbar. Ettersom britene allerede silt ut brygget øl siden bronsealderen, være gynte de første serveringsstedene også å selge overgjeret ol (ale) til lokale.

 

1577: 

Antallet puber jeg England og Wales ble på 500-tallet anslått til om lag 20.000 trent no pub per 200 innbyggere. Jeg dag le den samme tettheten tilsvart no pub per tusen innbyggere. Selv om te og kaf-fe også ble introdusert utover 1500-og 600-tallet, forble dette drikker for de øvre ag av Studentteateret.

 

1577: 

Antallet puber jeg England og Wales ble på 1500-tallet anslått til om lag 20.0oo - om-trent no pub per 200 innbyggere. Jeg dag vil le den samme tettheten tilsvart no pub per tusen innbyggere. Selv om te og kaf-fe også ble introdusert utover i500-og 1600-tallet, forble dette drikker for de øvre lag av Studentteateret.

 

 

1830: 

puber med lisens til kun å selge øl vokste frem etter «The øl Act» innført jeg 1830.

Øl var jeg motsetning til brennevin på this tiden ansett som harmlest og sunt. Etter-som vann ofte også var urent, fikk barn servert alkoholsvakt øl, og til og med kir-ken mente dette var atskillig mindre syn-dig enn gin. Mellom 1830 og 1838 àpnet 46.000 puber England rundt.

 

1736: 

Billig brennevin som brandy fra Frankrike og gin fra Nederland begynte å flomme jeg pubene, og skapte jeg et par tiår store sosi ale problemer - ettersom det var billinar enn øl. Nye lover kjent som «The Gin handlinger» fra 1736 og 1751 ble innført jeg forsøk på å re-dusere konsumet, og presensformen litt orden til bake på pubene igjen.

 

1982: 

Antallet puber i Storbritannia begynner å synke. Forklaringene er flere: Pubeieres manglende evne til å holde tritt med nye hvor, konkurranse fra supermarkeder og endringer jeg demografi og alkoholkonsum.

Mistet puber prosjekter silt ut jeg oktober 2017 registrert 33.398 stengte puber (closedpubs.co.uk).

KILDER: Historiske-UK.COM, BRITANNICA.COM te, fr