top of page

UISCE BEATHA - WATER OF LIFE - IRISH WHISKEY 

  • Opprinnelsen og den første Whiskey

  • Gamle dager og frem til nå

  • Bourbon, Scotch eller Whiskey

  • Maltingen og grunnlaget.

  • Fra korn til Irish Whiskey

  • Lagring - "Maturation"

  • Blanding

 

 

OPPRINNELSEN OG DEN FØRSTE WHISKEY

Whiskey som irene staver det har sin opprinnelse på 600 tallet, og det hevdes hardnakket at den har sin opprinnelse i Irland. Herfra har den spredd seg til andre deler av verden, men hovedsakelig i keltisk-inspirerte miljøer som Skottland og USA Nå er det ikke noe vitenskapelig dokumentasjon på at dette er slik, men alle tegn tyder på at dette nok er det mest sannsynlige. Skottenes første kontakt med irenes whiskey skjedde først igjennom deres kong Henrik II på 1100-tallet. Etter hans hjemkomst til Skottland brakte han med seg denne edle kunst. Jeg vil nok her stille spørsmål om Skottene noensinne har kommet på samme nivå som irene, tiltross for deres overlegne utvalg i merker. Det sies at ætlingene til munkene som brakte Uisca Beatha til Irland, grunnla like mange whiskeydistillerier som klostre. Det var opprinnelig meningen at alkoholen skulle brukes til parfyme, men dette fant irene fort ut at bruksområdet var noe større. Noen påstår også at det var selveste St. Patrick, Irlands national-helgen som brakte med seg kunsten om fremstilling av Uisca Beatha
.

 

 

GAMLE DAGER OG FREM TIL NÅ 

Irish Whiskey slik vi kjenner den i dag har hatt en broket vei frem til dagens enorme suksess på verdensmarkedet. Mye startet med John Jamesons’ etablering på Bow Street, Smithfield i Dublin i 1780. Den gang, som nå er Jameson og de andre merker fra Irish Distillers basert på krystallklart irsk vann og de fineste maltet og umaltet bygg. Den totale fravær av røyksmak, og trippel-destillering gjør at den har en mild rund smak som appellerer til et vidt publikum. 

Produktene fra Irish Distillers (inkl. Tullamore Dew) må ikke forveksles med andre produsenter. 
Noen av disse (Cooley) benytter andre metoder som er mer lik skottenes fremstilling. 

Aktiviteten fremover til 1900 tallet var stor og hovedmengden gikk til eksport til USA og England. I USA var det et enormt marked pga. all irsk utvandring og en Whiskey eller Irish var ensbetydende med Irish Whiskey. 
I England var irsk whiskey skotsk whisky fullstendig overlegen helt frem til mellomkrigsårene. Flere store årsaker til at dette ikke vedvarte var: Forbudstiden i USA i 1920-32. Den irske borgerkrigen. Konfliktene fra 1916-22 

BOURBON, SCOTCH ELLER WHISKEY
Irish Whiskey er opprinnelsen og har i ettertid fått stor og seriøs konkurranse fra Scotch og Bourbon. Det som i korte trekk kan sies er at disse tre har tre store vesensforskjeller:

BOURBON- AMERIKANSK WHISKEY 
Mais og korn maltes og danner grunnlaget for vørter/mesk. Denne destilleres 1 gang, filtreres og lagres på eikefat i 1-3 år 

SCOTCH- SKOTSK WHISKY 
Spiret bygg tørkes i åpne ovner over torvrøyk. Dette maltes og danner grunnlaget for vørteret/mesken. Denne destilleres to ganger og lagres på forskjellige eikefat fra USA, Spania og Irland. De skotske whiskyhus blander selv sine merker, basert på whiskey fra forskjellige destillerier. 

IRISH WHISKEY 
Spiret og uspirede korn og bygg maltes og tørkes i lukkede rom helt uten kontakt med røyk. Dette blandes med umaltet korn og sammen danner de grunnlaget for vørter/mesk. Denne destilleres minst tre ganger og lagres deretter på sherry, portvin og/eller bourbonfat i minst 4 år. Forskjellige fat fra samme destilleri blandes til de forskjellige ønskede merker. 


BOURBON 

 

- mais og korn maltes- uten røyksmak- en gang destillering- min.1 års lagring 

SCOTCH   

- bygg maltes           - med røyksmak- to ganger destillering- min. 2 års lagring 

IRISH      

- maltet og umaltet    - korn uten røyksmak- tre ganger destillering- min. 4 års lagring 


Dette er hovedelementene og vesens forskjeller på tre hoved-grupper av WHISKEY 


MALTINGEN OG GRUNNLAGET 
Mange tror at måten å lage irsk whiskey på er lik den som brukes til scotch og bourbon. Dette er til en viss grad riktig når det gjelder merkene til Cooley. Dette gjelder ikke de kjente varianter som produkter fra Irish Distillers og som markedsføres her i landet av Brand Partners AS. 
Disse lages alle i Midleton, County Cork i Sør-Irland og ved Old Bushmill Distillery, Antrim i Nord-Irland.

tullamore12.jpg
irishman_clan.png
Paddy.jpg
MidletonT2SingleCask.jpg
Old-Bushmills-distillery.jpg
Redbreast-21-Year.jpg
Paddys car.JPG
midleton potstill.jpg
midleton HS.jpg
JamesonS .jpg
bushmills 4.jpg
Bushmills1608.jpg

FRA KORN TIL IRISH WHISKEY 

Prosessen for å lage whiskey er svært komplisert og i Midleton er det en meget innviklet prossess som benyttes. I korte trekk kan en si at det er ganske likt ølproduksjon, og at endel av bygget maltes og endel er umaltet. Det umaltede kornet blir knust til et slags pulver kallt "grist" som tilsettes varmt vann og de naturlige sukkerstoffer frigjøres. Denne prossess er kallt mashing. Dette foregår flere ganger og det er alltid med mesk/vørter fra den forrige mashing til den neste. 

Deretter blir vørteret helt over i store kar kalt washbacks eller fermenters. (gjæringskar). På dette tidspunkt tilsettes gjær og resultatet blir en øllignende veske som inneholder ca 8,5% ABV(alcohol by volume), dvs.volumprosent. 

Dette blir etter filtrering ført til "The stills". De første store forskjeller fra andre whiskeys skjer her. Kort så destilleres vørteret tre ganger i moderne kolonnetanker (columnstills) og noe destilleres på den gamle måte i store kobberkjeler (potstills). 
Prosessen her er svært komplisert og en viss prosent av væsken blir brent opptil 5 ganger. De ferdige destillater overføres da til "Maturation" for å modnes i alt fra 4 til mer enn 20 år. 

LAGRING - "MATURATION" 

 

Etter at produktet er destillert tre ganger blir det lagt på gamle eikefat som tidligere har innholdt f.eks. sherry, portvin og bourbon. Det blir aldri brukt helt nye eikefat, noe som er vanlig for bourbon. Lagringen er viktig og valget av fat er ikke tilfeldig. Fatene kan brukes flere ganger, og det har stor betydning for modningsprosessen.Det hender også at produkter blir lagret på flere forskjellige fat for å oppnå det ønskede resultat, f.eks. Bushmills Three Woods 16 years. Det er også avgjørende hvilke typer som lagres; f.eks. potstill, innslag av maltet og umaltet bygg osv. Blandingsprossessen er godt bevarte hemmeligheter og unike i den grad at den foregår på samme sted som produksjonen. Lagringen av fatene er også forskjellig fra skottenes, og foregår i store "warehouses" hvor man stabler fat i høyden.Dette betyr en tettere konsentrasjon av fatene slik at den ønskede prosess bli optimalDen ekstremt fine og jevne temperatur på Atlanterhavsluften som kommer inn i Sør-Irland er gunstig og gjør at modningsprossessen går fortere. Tilsvarende resultat må ha noe lengre tid på seg i Skottland. Tiltross for dette er all Irish Whiskey lagret i minimum 4 år. 

LANDING - VATTING

 

Vi har alle hørt om blended i whiskeysammenheng, - og har hørt at dette betyr at det distilleres whiskey på forskjellige steder for så å bli blandet til et ønsket merke. Dette er tilfellet for de fleste merker i Skottland, men irene har her sine egne måter å gjøre det på. De blander forskjellige fatlagrede produkter fra eget distilleri i en prossess de kaller "Vatting". Etter en til tre dager blir det tappet på flasker. Det er bare for helt eksklusive sorter som Jameson 1780, Distillery Reserve, Midleton Very Rare og den helt spesielle Redbreast at etter vatting forblir blandingen opptil en måned på fat før tapping. Vattingprosessen er svært viktig for det ferdige produkt, og er avgjørende for det enkelte whiskeymerket. Det sies også at uansett hva som står beskrevet bakpå flaskene, vil en whiskey aldri smake nøyaktig det samme, selv om blandingsforhold er like. Til det er det for mange avviksmuligheter.e ferdige destillater overføres da til "Maturation" for å modnes i alt fra 4 til mer enn 20 år. 

HVORDAN DRIKKER IRENE SIN WHISKEY ?

Vi foreslår at du velger type og måte å drikke den på selv.  Dette er i tråd med irenes tradisjoner.
Det kommer også an på hvilken whiskey som velges, som f.eks. er det ikke uvanlig at det i en irsk familie 
finnes det flere favoritter som drikkes på forskjellig vis.
 

Ett godt forslag er det som anbefales av produsenten:

 

Ditt første møte med Irish Whiskey bør være:

Jameson over litt is tilsett litt vann (ca 1cl) la den stå tre- fire minutter.  

Enjoy, and " Whats the Rush ?" 


Senere velger du selv det som passer best for deg, men husk at litt vann gjør 
at whiskeyen utvikler en bedre aroma!
 

Irish saying:
Never water another man´s/woman´s whiskey
or steel another man´s/woman´s wife/husband.
 

Irish Distillers

 

Historien om irsk whiskey går 600 år tilbake da munker brakte både kristendommen og destilleringsteknikken til Irland. Destillering ble gjort for å fremstille alkohol til parfyme, men irene fant snart en bedre måte å utnytte teknikken på, de oppfant whiskey (fra det irske ordet; Uische Beatha = livets vann).

John Jameson etablerte sitt destilleri i Smithfield,Bow Street, Dublin, i 1780. Den gang, som nå, var Jameson whiskey en kombinasjon av krystallklart irsk vann og det fineste maltede og umaltede bygg. Jameson blir destillert tre ganger for å oppnå så ren og mild smak som mulig.

Det som skiller irsk og scotch whisk(e)y, er at irene tørker malten i lukkede ovner med kull - "closed Kiln". På grunn av tørkemetoden har irsk whiskey ingen røyksmak (skotsk whisky tørkes ved hjelp av brennende torv som avgir røyk). Irsk whisky destilleres 3 ganger i gamle tradisjonelle Pot Stills for å sikre maksimal renhet på spriten (andre whisk(e)ys destilleres 2 ganger). 

Lagringstiden er minimum 3 år etter loven, men oftest mellom 5 og 8 år og lenger for eldre whiskeys.  Jameson har vært produsert av Jameson Distillery i mer enn to hundre år og er i dag den internasjonalt mest kjente irske whiskey med et salg på mer enn 1 million kasser i året.

bottom of page