covid-19-virus.jpeg
Oskars Mail.png

Covid 19 - smittesporing- registrering.

Takk for at du hjelper oss i en eventuell smitte-sporingsprosess.
_______________________________________________________

 

 

Din epost og info blir automatisk slettet etter 28 dager,
-og vi sikrer deg i hht. personvernforordingen GDPR.
Telefonnr og/eller epostadresse vil ikke gjøres tilgjengelig for andre.

Mvh Leif Sollund -daglig leder Oskars.

Du legger inn din Navn, epost og telefon og sender oss !

Navn og epost er obligatorisk.

Kontakt oss

Takk for at du sendte inn!